43-300 Bielsko-Biała
ul. Grunwaldzka 29/2
tel./fax (0 33) 496 82 80
Na wynagrodzenie dla adwokata i radcy prawnego składają się wydatki i honorarium. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy.
Przed przystąpieniem do udzielania pomocy prawnej ustalane jest wynagrodzenie z klientem, które może być ustalone bądź ryczałtowo, bądź godzinowo. Wynagrodzenie w trakcie prowadzenia sprawy może ulec zmianie ze względu na nieprzewidywane skomplikowanie sprawy i zmianę okoliczności stanu sprawy.

Pomocne dla określenia wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego są rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności adwokatów/radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata/radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002, nr 163, poz 1348 i  1349).

Wynagrodzenie w naszej kancelarii może być w drodze indywidualnej umowy rozłożone na dogodne dla klienta raty.
Copyright 2010 by Jasiński-Ziaja Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Wykonanie: Invidia.pl